Jeżeli jesteś zainteresowany tym przedmiotem możesz
skontaktwać się z nami pod numerem telefonu

+48 504 355 042


Zainteresowanym pełną informacją o zamieszczonych na stronie przedmiotach
radzimy kontaktować się drogą mailową pod adresem
skrzynia@artarmsantik.com
Z uwagi na dużą liczbę przychodzących zapytań nie zawsze jesteśmy w stanie
udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania telefonicznie.
Nie wszystkie eksponaty wystawiane na stronie są naszą własnością, a pokazywane są jedynie w celach edukacyjnych.